TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
1ThoiQuenSau
AECK_GietCho
4
21934012
2
_ManhIT_
MG_ManhIT
3
50122659
3
LightNing
MG__Light
3
17047081
4
1St_Best
King_Emperor
3
4213855
5
CuongSD
King_aaaaaa
2
36205560
6
KhatMau
MG_KhatMau
2
33506711
7
0ng_Trum
King_Trum
2
31374690
8
Lang_Tu_KG1
king_lang_tu
2
21259448
9
BoCuAo
King_GheGom
2
20548268
10
DocCoTienBoi
K_HuyenThoai
2
18639411