TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
_TonKien____
LSB_TonKien_
3
8712565
2
MonKey
ST_ChiPheo
2
15889156
3
_TheKing_TN
_LSB_TheKing
2
14468471
4
FangZ
LDT_004
2
13158248
5
__NamBi__
LDT__B52
2
9246848
6
_NhanLay__
LSB_NhanLay
2
7945256
7
HoaLong
HSBT_LamXung
2
5230731
8
[GM]ChiYeuMinhEm
ST_CuopKaKa
2
4676971
9
1ThoiQuenSau
AECK_RipRip
2
4357493
10
Thao_Nhi
LSB_ThaoNhi
2
3987035