TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Hacker
Hacker_
7
9989991
2
XinhGai
AE_XinhGai
6
12257395
3
502
ToanJet
5
954128
4
Cau4Rom
King_TeoRom
3
83064761
5
HanTieuMai
King_NamBG
3
68080878
6
SV_lovely
AE_TunXinh
3
49979031
7
Jay
King_JayPVP
3
46503869
8
__Red_StaR__
King___Red
3
4543414
9
Gai_Ca_Ve
He_Ro
2
34477400
10
Appolation
King_Appo
2
33484325