TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
XinhGai
AE_XinhGai
6
12257395
2
The_Sun
Alo_Co_Anh_R
4
159537037
3
CoTienXinh
BaoKeHangCam
4
66541215
4
MaCo
WAF__MaCo
4
66007253
5
EmTapChoiSro
WAF_????????
4
13378340
6
Cau4Rom
King_TeoRom
3
83064761
7
_SKT___
NuSinh_Pro
3
70761345
8
Kep00
AE_Kep00
3
70204197
9
LamXung
AE_TieuVu
3
69412268
10
HanTieuMai
King_NamBG
3
68080878