Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]DepTrai
110
974,561,803,845 gold
2
[GM]ChiYeuMinhEm
120
50,963,215,041 gold
3
Decemberboy
110
9,608,921,963 gold
4
TuDaiMyNhan
120
7,127,264,394 gold
5
ThanhLong
110
5,924,176,486 gold
6
HAng_NAt_K9
120
4,418,337,217 gold
7
ChitChitt
120
3,963,573,188 gold
8
DiepPhi
120
3,577,120,836 gold
9
TrummixDo
101
3,300,000,000 gold
10
Bien111
101
3,202,220,489 gold