Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]DepTraiQua
120
997,959,963,074 gold
2
EmTapChoiSro
120
983,157,143,348 gold
3
[GM]DepTrai
111
952,561,803,847 gold
4
Hacker
120
897,200,760,968 gold
5
[GM]EventHuynhNhu
120
17,867,026,244 gold
6
BTC
120
12,700,819,986 gold
7
XeKo
120
9,097,812,418 gold
8
ThanhLong
110
8,785,270,596 gold
9
KyUc_TuoiTho
120
8,573,285,379 gold
10
Lang_Tu_KG1
120
7,931,551,166 gold